Merelbeekse partners

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Merelbeke is een bruisende ontmoetingsplek waar leesplezier, cultuurbeleving en mediawijsheid worden gestimuleerd. De bibliotheek is een bruisend informatie- en kenniscentrum met een breed aanbod aan materialen en activiteiten.

ARCHIEF

Het archief van lokaal bestuur Merelbeke zorgt ervoor dat zowel het papieren als het digitale archief op een goede en duurzame manier geordend, bewaard en raadpleegbaar is. Iedereen kan bij de dienst terecht voor inzage en afschriften van statische bestuursdocumenten die in het kader van openbaarheid van bestuur of historisch onderzoek kunnen worden opgevraagd. 

 

ERFGOEDCOÖRDINATIE

De erfgoedcoördinator staat in voor de jaarlijkse deelname aan overkoepelende Vlaamse projecten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag. Dit gebeurt doorgaans in samenwerking met Erfgoed Viersprong en de lokale Erfgoedcommissie.

HET SCHELDEOFFENSIEF

Het Scheldeoffensief is het huisgezelschap van Cultuurhuis Merelbeke. Het Scheldeoffensief wil goesting en talent voor theater bij (jong)volwassenen met een beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek.

VZW UITMUNTEND

Vzw uitMUNTEnd is ontstaan vanuit de bezorgdheid van de Muntenaren over de bestemming van de Sint-Bonifatiuskerk. Prioritair doel is ervoor zorgen dat de kerk voor bewoners en organisaties een uitnodigende plek is voor stilte, ontmoeting, kunst, cultuur en erfgoed.

SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

Een overzicht van de Merelbeekse socio-culturele verenigingen vind je hier.

MERELBEEKSE AMBASSADEURS

De eretitel Merelbeekse ambassadeur wordt toegekend aan een inwoner of organisatie uit Merelbeke die zich bijzonder heeft ingezet voor de uitstraling van de gemeente. Een overzicht van de Merelbeekse ambassadeurs vind je hier.