Privacy

Privacyverklaring

Om als Cultuurhuis Merelbeke een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Cultuurhuis Merelbeke vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. De Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) verplicht ons daar ook toe.

 

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken je gegevens enkel met een duidelijk en gerechtvaardigd doel. Dat kan alleen:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van de taken van Cultuurhuis Merelbeke;
  • wanneer jij er toestemming voor hebt gegeven;
  • om een overeenkomst met jou uit te voeren;
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen er zorgvuldig mee om. Dat betekent dat onze medewerkers er discreet mee omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Cultuurhuis Merelbeke geeft jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. 

Openbaarheid

Via de wetgeving openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden je gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval toetsen we het verzoek altijd aan de privacywetgeving.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze taak uit te voeren, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden je gegevens altijd geanonimiseerd.

Rechten

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dat zijn, op welke manier ze worden gebruikt en je kan er verdere toelichting over krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om ze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen eraan voldoen tenzij er gerechtvaardigde gronden voor zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij daar soms geen gevolg aan geven (bijvoorbeeld als het gaat om gegevens uit het rijksregister).

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Je vindt onze contactgegevens onderaan. Je zal altijd je identiteit moeten aantonen met een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. 

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken

Cultuurhuis Merelbeke maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Daarvoor worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Cultuurhuis Merelbeke gebruikt die gegevens niet om jou persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over jouw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van je computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). Je kan je browserinstellingen zo aanpassen dat cookies niet worden aanvaard of dat je een waarschuwing krijgt wanneer je cookies krijgt toegestuurd.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dat kan per e-mail naar info@​cultuurhuis.merelbeke.​be of per brief naar Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, 9820 Merelbeke. 

Voor klachten verwijzen we je door naar onze klachtencoördinator, mevrouw Herlinde Decroos (herlinde.decroos@​merelbeke.​be).

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer via contact@​toe​zich​tcom​miss​ie.​be of via de post op het adres Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel .